top of page

Individuaalne konsultatsioon

IIndividuaalkonsultatsioonidel saab inimene lasta endale koostada vastavalt oma eesmärkidele individuaalse praktikakava. Konkreetse inimese puhul saab joogaõpetaja arvestada just tema füüsilist ja vaimset hetkeseisu ja sellest lähtudes koostada talle sobiva joogapraktika, mida inimene saab talle sobival ajal kodus praktiseerida.

 

Kõik inimesed on ju erinevad.Kui käia rühmatundides paralleelselt individuaalse koduse praktiseerimisega, on joogaga tegelemine kõige efektiivsem. Rühmatundides on hea „anda ära kontroll“ ja lülituda välja argiprobleemidest. Erinevaid tehnikaid saab kodus individuaalse praktika käigus rakendada juba varasemalt kogetu ja õpitu põhjal. Kodus tehakse harjutusi, mis viivad lähemale püstitatud eesmärgile.

 

Kui teha harjutusi, mida võib leida raamatutest või internetiavarustest, ei pruugi soovitud tulemusi saavutada. Ka pikalt haridusteed käinud joogaõpetajad saavad oma isikliku praktikaprogrammi oma õpetajalt. Iseennast on raske selgelt näha ja objektiivne olla.Individuaalne kodune praktika ei pea olema pikk. Piisab ka 10 minutist päevas, et oma enesetunnet muuta.

bottom of page